حرکت ساق پا ایستاده با وزن بدن سه وضعیتی

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت ساق پا ایستاده با وزن بدن سه وضعیتی

 

عضلات هدف :
 
دوقلو
 
نام های دیگر حرکت :

ساق وزن بدن سه جهتی

ساق وزن بدن سه وضعیتی

نام انگلیسی حرکت :

3 way calf raise

 

نحوه انجام حرکت ساق پا ایستاده با وزن بدن سه وضعیتی

 

  • ابتدا پنچه های پا را مثل عدد 8 به سمت داخل بگذارید و روی پنجه پا بلند شوید. 

 

  • سپس پنچه های پا را مثل عدد 7 به سمت بیرون بگذارید و روی پنجه پا بلند شوید. 

 

  • و در آخر پنچه های پا را مثل عدد 11 موازی کنارهم قرار بدید و روی پنجه پا بلند بشوید. 
 
 
۱۲