حرکت جلو بازو دمبل چکشی مورب ایستاده

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو دمبل چکشی مورب ایستاده

عضلات هدف :
 
راکورادیالیست
 
نام های دیگر حرکت :
 

جلو بازو دمبل چکشی مورب

 

جلو بازو دمبل چکشی ضربدری ایستاده

 

نام انگلیسی حرکت :

 

Hammer Curls

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو دمبل چکشی مورب ایستاده

 

  • دمبل را به صورت چکشی در دست بگیرید و حرکت جلو بازو را به صورت مورب برای هر طرف انجام بدید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، شکم را منقبض کنید، راستای طبیعی بدن کاملا حفظ شود. 

 

  • دقت داشته باشید که حرکت با تمرکز انجام شود و از کمر برای کمک به پرتاب وزنه ها استفاده نکنید .

 

  • در هنگام بلند کردن دمبل نفس را خارج کنید و هنگام باز کردن دست و پایین آوردن دمبل نفس بگیرید .
 
 

 

۱۲