حرکت پشت بازو دیپ دستگاه

۱۳۹۹/۱۱/۰۵

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو دیپ دستگاه

عضلات هدف :
 
پشت بازو

 

نام دیگر حرکت :

 

دیپ پشت بازو با دستگاه

 

دیپ با دستگاه

 

نام های انگلیسی حرکت :

 

MACHINE DIP

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو دیپ دستگاه

 

  • روی دستگاه بشینید و دستگیره های دستگاه را بگیرید، به آرومی بازوها را به پایین ببرید، اندکی مکث کنید سپس بازوها را به بالا ببرید.

 

  • هنگام بالا آمدن دستگیره ها نفس بگیرید و هنگام پایین بردن دستیگره ها نفس را خارج کنید .
 
 
۱۲