حرکت شکم وی اپ

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ویدیو

توضیحات

حرکت شکم وی اپ

 

عضلات هدف :
 
شکم
پهلو
 
نام های دیگر حرکت :

 

درازنشست وی شکل

 

درازنشست جک نایف 

 

درازنشست چاقویی

 
نام های انگلیسی حرکت :
 

V-UP 

 

V-SIT

 

نحوه انجام حرکت شکم وی اپ

 

  • روی زمین دراز بکشید و دست و پاها را با فاصله و به صورت کشیده معلق در هوا نگه دارید.

 

  • با انقباض عضلات شکم به صورت هم زمان دست و پاها را جمع کنید و به هم دیگر برسانید، سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  • در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و هنگام خوابیدن نفس بگیرید.

 

  • دقت داشته باشید که زانوها نباید خم شود و همچنین پاها نباید به زمین برخورد کند و باید معلق در هوا بماند.
 
۱۲