حرکت کرانچ ضربه ای

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت کرانچ ضربه ای

 

عضلات هدف :
 
شکم
 
نام دیگر حرکت :
 

دراز نشست ضربه ای

 

نام انگلیسی حرکت :

 

ab pulse ups

 

نحوه انجام حرکت کرانچ ضربه ای

 

  • روی زمین دراز بکشید و دست ها را روی هم قرار بدهید.

 

  • سپس عضلات شکم را منقبض کنید و مطابق با ویدیو بالا بیایید و خیلی آرام ضربه ای کرانچ انجام بدهید. 

 

  • در تمام طول حرکت سر و شانه ها نباید با زمین تماس داشته باشند.

 

  • بطور منظم آرام و عمیق تنفس کنید. 
 
۱۲