حرکت کرانچ روی زمین

۱۳۹۹/۰۳/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت کرانچ روی زمین

 

عضلات هدف :
 
شکم
 
نام دیگر حرکت :
 

کرانچ معمولی

 

درازنشست

 

نام انگلیسی حرکت :

 

Crunch

 

نحوه انجام حرکت کرانچ روی زمین

 

  • روی زمین دراز بکشید و دست ها را پشت سر یا روی سینه یا موازی پاها قرار بدید.

 

  • با انقباض عضلات شکم، نیمه بالای کمر را به اندازه 30 درجه از زمین بلند کنید و سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  • در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و هنگام خوابیدن نفس بگیرید.

 

  • دقت کنید که کمر را بیشتر از حد نسبت به زمین بلند نکنید و همچنین گردن را نباید به سمت جلو خم کنید.
۱۲