حرکت شکم حلزونی

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت شکم حلزونی

 

عضلات هدف :
 
شانه و عضلات شکم

نام انگلیسی حرکت :

abs snails

 

نحوه انجام حرکت شکم حلزونی

 

  • مطابق با ویدیو دست ها را روی زمین بگذارید در حالت پلانک معکوس قرار بگیرید و پاها را به سمت خودتان بکشید.

 

  • در حین اجرا شکم و باسن را منقبض کنید و حرکت را به آرامی انجام بدهید.

 

  • هنگام بلند شدن نفس بگیرید و هنگام کشیدن پاها به سمت خودتان نفس را خارج کنید.
 
 

 

 

۱۲