حرکت جلو بازو چکشی با کِتِل بِل تناوبی

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو چکشی با کِتِل بِل تناوبی

 

عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام های دیگر حرکت :
 

جلو بازو چکشی کتل بل تک تک

جلو بازو چکشی تناوبی با کتل بل

جلو بازو کتل بل چکشی تک تک

 

نام انگلیسی حرکت :

 

alternate curl hammer kettlebell

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو چکشی با کِتِل بِل تناوبی

 

  • پاها را اندازه عرض شانه باز کنید، کتل بل مناسب برای خود انتخاب کنید.

 

  • با انقباض عضله جلو بازو کتل بل ها را به تناوب بصورت چکشی بالا ببرید و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • هنگام پایین بردن کتل بل نفس بگیرید و زمان بالا بردن کتل بل به بالا نفس را خارج کنید.

 

 

 

۱۲