کرانچ مورب

۱۳۹۹/۰۴/۳۰

توضیحات

آموزش حرکت کرانچ مورب

 

 

عضلات هدف :

   شکم

   پهلو

 

۱۲