حرکت پرس سینه دمبل تناوبی

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس سینه دمبل تناوبی

 

عضلات هدف :
 
سینه
 
نام های دیگر حرکت :

پرس تخت دمبل تک تک

پرس سینه دمبل تک تک

 

نام انگلیسی حرکت :

alternating dumbbell chest press

 

نحوه انجام حرکت پرس سینه دمبل تناوبی

 

  • دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید و برای شروع حرکت روی نیمکت پرس سینه دراز بکشید.

 

  • مطابق با ویدیو حرکت را به صورت تناوبی برای سمت راست و چپ اجرا کنید.

 

  • دقت داشته باشید که در زمان بالا بردن دمبل، آرنج قفل نشود.

 

  • در هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید.
 
۱۲