حرکت پرس سینه دمبل تناوبی روی توپ

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس سینه دمبل تناوبی روی توپ

 

عضلات هدف :
 
سینه
 
نام دیگر حرکت :

پرس سینه دمبل تک تک روی توپ

 

نام انگلیسی حرکت :

alternating dumbbell chest press on swiss ball

 

نحوه انجام حرکت پرس سینه دمبل تناوبی روی توپ

 

  • دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید و برای شروع حرکت روی توپ تمرینی دراز بکشید.

 

  • مطابق با ویدیو حرکت را به صورت تناوبی برای سمت راست و چپ اجرا کنید.

 

  • به دلیل عدم وجود تعادل، افراد مبتدی از انجام این حرکت پرهیز کنند.

 

  • در هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید.
۱۲