حرکت پرس شانه دمبل ایستاده تناوبی

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه دمبل ایستاده تناوبی

 

عضلات هدف :
 
شانه
 
نام های دیگر حرکت :

 

پرس سرشانه دمبل ایستاده تناوبی

پرس شانه دمبل تناوبی ایستاده

 

 

نام انگلیسی حرکت :

alternating dumbbell shoulder pres

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه دمبل ایستاده تناوبی

 

  • دمبل ها را طوری بگیرید که کف دست ها رو به جلو باشند، مطابق با ویدیو دست راست را بالای سر ببرید.

 

  • سپس به نقطه شروع برگردانید و همین مراحل را برای سمت دیگر انجام بدهید.

 

  • در زمان اجرای حرکت با انقباض عضلات شکم، راستای صاف کمر را حفظ کنید.

 

  • در هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید .
 
۱۲