حرکت پرس سینه دمبل دست چکشی تناوبی

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس سینه دمبل دست چکشی تناوبی

 

عضلات هدف :
 
سینه
 
نام های دیگر حرکت :

پرس سینه دمبل چکشی تک تک

پرس سینه دمبل دست موازی تناوبی

 

نام انگلیسی حرکت :

alternating neutral grip dumbbell bench press

 

نحوه انجام حرکت پرس سینه دمبل دست چکشی تناوبی

 

  • روی نیمکت پرس سینه دراز بکشید و دمبل ها را به صورتی بگیرید که کف دست ها روبروی هم باشند.

 

  • به صورت تناوبی حرکت را به شکلی انجام دهید که دست ها مماس با بدن حرکت کند.

 

  • در زمان انجام حرکت سعی کنید موقعیت دست ها کاملا حفظ شود.

 

  • در هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید.
۱۲