حرکت پشت بازو دمبل خوابیده چکشی تناوبی

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو دمبل خوابیده چکشی تناوبی

 

عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام دیگر حرکت :

پشت بازو خوابیده دمبل چکشی تناوبی

 

نام انگلیسی حرکت :

alternating neutral grip dumbbell lying triceps extension

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو دمبل خوابیده چکشی تناوبی

 

  • دمبل ها را به صورتی بگیرید که کف دست ها روبروی هم باشد.

 

  • با خم کردن آرنج دست راست، دمبل را کنار پیشانی ببرید.

 

  • سپس با انقباض عضلات پشت بازو، دمبل را به نقطه شروع بازگردانید.

 

  • همین مراحل را برای دست چپ هم تکرار کنید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، مفصل آرنج را در یک نقطه ثابت نگه دارید.

 

  • در هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید.
 
۱۲