حرکت دراز نشست پهلو تناوبی

۱۴۰۰/۰۱/۱۵

ویدیو

توضیحات

حرکت دراز نشست پهلو تناوبی

 

عضلات هدف :
 
عضلات راست شکمی و مورب شکمی

نام دیگر حرکت :

کرانچ پهلو تناوبی

نام انگلیسی حرکت :

alternating situp

 

نحوه انجام حرکت دراز نشست پهلو تناوبی

 
  • روی زمین دراز بکشید و دست ها را پشت سرتان بگذارید. و مطابق با ویدیو حرکت را انجام بدهید.

 

  • کمر را حین اجرا صاف نگه دارید.

 

  • در هنگام بالا آمدن، نفس را خارج کنید و هنگام خوابیدن، نفس بگیرید.
 

 

۱۲