حرکت کشش پشت کمر با دستگاه فیله کمر

۱۳۹۹/۰۳/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت کشش پشت کمر با دستگاه فیله کمر

 

عضلات هدف :
 
باسن
پشت ران
 
نام دیگر حرکت :
 

فیله

 

نام های انگلیسی حرکت :

 

Back extension

 

Hyperextension

 

lower back exercises

 

نحوه انجام حرکت کشش پشت کمر با دستگاه فیله کمر

 
  • ارتفاع نیمکت فیله کمر را به صورتی تنظیم کنید که لگن روی تکیه گاه نیمکت قرار بگیرد.

 

  • تا جایی پایین بروید که کمر با سطح زمین موازی شود و زمان بالا آمدن از راستای میز بالاتر نروید.

 

  • توجه کنید که این حرکت با حرکت فیله کمر متفاوت می‌باشد و کمر به هیچ عنوان نباید خم شود.

 

  • در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و هنگام پایین رفتن نفس بگیرید.
 
۱۲