حرکت دِدلیفت هالتر

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

ویدیو

توضیحات

حرکت دِدلیفت هالتر

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :
 

لیفت مرده هالتر

 

نام انگلیسی حرکت :

 

barbell deadlift

 

نحوه انجام حرکت دِدلیفت هالتر

 

  • هالتر با وزن مناسب انتخاب کرده و برای شروع حرکت، پاها و دست ها را اندازه عرض شانه باز کرده و میله هالتر را بگیرید.

 

  •  با انقباض عضلات پشت بدن و پاها هالتر را در امتداد پاها لیفت کنید و سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  •  در زمان پایین آوردن میله هالتر، باسن و کمر را به سمت عقب متمایل کنید.

 

  • دقت داشته باشید که در زمان اجرای حرکت، قوز نکنید و کمر بصورت مستقیم و صاف باشد و در حین تمرین میله هالتر نباید از پا فاصله بگیرد. 

 

  • در هنگام لیفت کردن نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
۱۲