حرکت پرس سینه هالتر روی زمین

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس سینه هالتر روی زمین

 

عضلات هدف :
 
پرس سینه
 
نام های دیگر حرکت :

پرس سینه هالتر خوابیده روی زمین

پرس سینه با هالتر روی زمین

 

نام انگلیسی حرکت :

barbell floor press

 

نحوه انجام حرکت پرس سینه هالتر روی زمین

 

  • روی زمین مطابق با ویدیو حرکت را انجام بدهید.

 

  • در زمان بالا بردن هالتر با تکیه دادن پشت بازو به زمین کمک نگیرید.

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید.
 
 
 
۱۲