حرکت هیپ تِراست با هالتر

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت هیپ تِراست با هالتر

 

عضلات هدف :
 
پشت ران و باسن
 
نام دیگر حرکت :

پل باسن با هالتر روی زمین

 

نام انگلیسی حرکت :

barbell hip thrust with bench

 

نحوه انجام حرکت هیپ تِراست با هالتر

 

  • برای انجام حرکت، روی زمین بخوابید و پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.

 

  • یک هالتر روی پایین شکم قرار بدهید و مطابق با ویدیو حرکت را اجرا کنید.

 

  • تا جایی بدن را بالا ببرید که کمر و باسن در یک راستا باشد. 

 

  • در هنگام بالا بردن بدن، نفس را خارج کنید و هنگام پایین آمدن، نفس بگیرید.
 
۱۲