حرکت پله از پهلو با هالتر تک پا

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت پله از پهلو با هالتر تک پا

 

عضلات هدف :
 
باسن، پشت ران، جلو ران
 
نام دیگر حرکت :

استپ اپ از پهلو با هالتر تک پا

 

نام انگلیسی حرکت :

barbell lateral step up

 

نحوه انجام حرکت پله از پهلو با هالتر تک پا

 

  • برای انجام این حرکت از پهلو کنار نیمکت یکی از پاها را بالا بذارید و حرکت پله را انجام بدهید.

 

  • بعد از انجام تکرار مورد نظر، حرکت را برای پای دیگر تکرار کنید.

 

  • بهتر است در ابتدا از وزنه های سبک شروع کنید تا تعادلتان را بتوانید حفظ کنید.

 

  • در هنگام بالا رفتن، نفس را خارج کنید و هنگام پایین آمدن، نفس بگیرید.
 
۱۲