حرکت پول اُوِر هالتر

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت پول اُوِر هالتر

 

عضلات هدف :
 
زیربغل
 
نام دیگر حرکت :

پول اور با هالتر خوابیده روی نیمکت

 

نام انگلیسی حرکت :

barbell pullover

 

نحوه انجام حرکت پول اُوِر هالتر

 

  • هالتر با وزن مناسب انتخاب کرده و برای شروع حرکت، روی نیمکت دراز بکشید.

 

  • هالتر را دو دستی گرفته و کنترل شده به سمت پشت سر ببرید و سپس به ابتدای حرکت برگردید .

 

  • در هنگام بردن هالتر به پشت سر، آرنج باید کمی خم باشد. 

 

  • در زمان بردن هالتر به پشت سر، نفس بگیرید و هنگام برگشت به بالای سینه، نفس را خارج کنید .
 
۱۲