حرکت پرس شانه هالتر از پشت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه هالتر از پشت

 

عضلات هدف :
 
دلتوئید قدامی
 
نام های دیگر حرکت :

پرس پشت شانه هالتر

 

پرس شانه هالتر از پشت نشسته

 

نام انگلیسی حرکت :

barbell rear shoulder press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه هالتر از پشت

 

  • روی یک نیمکت با تکیه گاه  بشینید، دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و هالتر را از پشت سر بگیرید.

 

  • سپس میله هالتر را بلند کنید و در راستای عضلات شانه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • افراد مبتدی از انجام این حرکت اجتناب کنند. 

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
 
 
۱۲