حرکت پرس شانه هالتر ایستاده

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه هالتر ایستاده

 

عضلات هدف :
 
شانه
 
نام دیگر حرکت :

پرس سرشانه هالتر نظامی ایستاده

 

نام انگلیسی حرکت :

barbell shoulder press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه هالتر ایستاده

 

  • هالتر را به صورتی بگیرید که دست ها کمی بازتر از عرض شانه باشد، سپس حرکت را انجام بدهید.

 

  • در زمان اجرای حرکت با انقباض عضلات شکم و باسن راستای طبیعی کمر را حفظ کنید.

 

  • در انتهای حرکت، آرنج را قفل نکنید. 

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
۱۲