حرکت شراگز هالتر

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت شراگز هالتر

 

عضلات هدف :
 
ذوزنقه
 
نام های دیگر حرکت :

کول شراگ هالتر

شراگ کول با هالتر

کول ایستاده شراگ با هالتر

نام انگلیسی حرکت :

barbell shrug

 

نحوه انجام حرکت شراگز هالتر

 

  • هالتر را در مقابل بدن بگیرید سپس با انقباض عضلات ذوزنقه ای، شانه ها را به سمت بالا بکشید.

 

  • توجه داشته باشید که در اجرای حرکت، آرنج کمی خم بشود و فقط شانه ها به سمت بالا و پایین حرکت کند.

 

  • هنگام بالا کشیدن هالتر نفس بگیرید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس را خارج کنید.
 

 

 

۱۲