حرکت اسکوات هالتر پاشنه پا روی صفحه

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت اسکوات هالتر پاشنه پا روی صفحه

 

عضلات هدف :
 
جلو ران و باسن
 
نام دیگر حرکت :

اسکات با هالتر پاشنه پا روی صفحه

 

نام انگلیسی حرکت :

barbell squat with heels raised

 

نحوه انجام حرکت اسکوات هالتر پاشنه پا روی صفحه

 

  • دو عدد صفحه زیر پاشنه پاها بذارید و سپس پاها را اندازه عرض شانه باز کرده و پنجه و زانوها را به بیرون متمایل کنید.

 

  • به اندازه نیمه یا 90 درجه بشینید و سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  • در هنگام نشستن، قوز نکنید و سعی کنید کمر در یک خط مستقیم و صاف باشد. 

 

  • در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
 
۱۲