حرکت راه رفتن خرس

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت راه رفتن خرس

 

عضلات هدف :
 
تمام عضلات بدن و بهبود چابکی
 
نام انگلیسی حرکت :
 

bear crawl

 

نحوه انجام حرکت راه رفتن خرس

 

  • حالت چهار دست و پا بایستید، دست ها صاف و پاها کمی خم باشند.

 

  • سپس باسن رو بالاتر از سرشانه ها ببرید و روی پنجه ها به جلو حرکت کنید.

 

  • بطور منظم آرام و عمیق تنفس کنید.
 
۱۲