حرکت جلو بازو سیمکش پشت به دستگاه

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو سیمکش پشت به دستگاه

 

عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام های دیگر حرکت :
 

جلو بازو سیمکش تک پشت به دستگاه

جلو بازو سیمکش تک دست از پشت

 

نام انگلیسی حرکت :

behind the back cable curl

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو سیمکش پشت به دستگاه  

 

  • پشت به دستگاه سیمکش بایستید و با دست راست، گیره‌ی دستگاه را بگیرید و حرکت جلو بازو انجام بدید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، آرنج نباید به جلو یا عقب جابه جا بشود.

 

  • هنگام اجرای جلو بازو نفس بگیرید و هنگام برگشت نفس را خارج کنید.

 

 

 

۱۲