حرکت دیپ بین دو نیمکت

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت دیپ بین دو نیمکت

 

عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام های دیگر حرکت :

دیپ بین میز 

پشت بازو بین میز

پشت بازو دیپ بین دو نیمکت

 

نام انگلیسی حرکت :

bench dip

 

نحوه انجام حرکت دیپ بین دو نیمکت

 

  • با دست و پا بین دو نیمکت قرار بگیرید و حرکت را مطابق با ویدیو انجام بدهید، سعی کنید در طول حرکت دست ها کنار بدن حفظ بشود.

 

  • در اجرای حرکت، تا جایی پایین بروید که زاویه آرنج 90 درجه باشد. 

 

  • هنگامی که که پایین می‌روید نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید. 
 
 
۱۲