حرکت زیر بغل هالترخم پیشانی روی میز بالا سینه

۱۳۹۹/۱۲/۰۴

ویدیو

توضیحات

حرکت زیر بغل هالترخم پیشانی روی میز بالا سینه

 

عضلات هدف :
 
زیربغل
 
نام های دیگر حرکت :
 

زیربغل هالتر خم پیشانی روی نیمکت بالا سینه

 

 زیر بغل هالتر ez پیشانی روی میز بالا سینه

 

نام انگلیسی حرکت :

 

bent over barbell row with head on bench

 

نحوه انجام حرکت زیر بغل هالترخم پیشانی روی میز بالا سینه

 

  • پشت یک نیمکت شیبدار بایستید، پاها را اندازه عرض شانه باز کنید و زانوها را اندکی خم کنید.

 

  • کمر را به سمت جلو خم کنید و سر را روی نیمکت بگذارید، هالتر را طوری بگیرید که کف دست ها رو به پشت باشد، سپس آرنج را خم کنید و  هالتر را به بالا ببرید ومجدد به نقطه شروع برگردید.

 

  • هالتر را تا جایی بالا بیاورید که عضلات بازو و ساعد، زاویه 90 درجه با هم داشته باشند.

 

  • هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 

 

 

 
۱۲