حرکت زیربغل هالتر لندماین

۱۳۹۹/۱۲/۰۴

ویدیو

توضیحات

حرکت زیربغل هالتر لندماین

 

عضلات هدف :
 
زیر بغل
 
نام دیگر حرکت :
 

زیر بغل لندماین جفت دست

 

نام انگلیسی حرکت :

 

bent over two arm long bar row

 

نحوه انجام حرکت زیربغل هالتر لندماین

 

  • پاها را به عرض شانه باز و زانوها را اندکی خم کنید، باسن را به عقب بدهید و کمر را به جلو خم کنید و دستهایتان را کنار بدن قرار بدهید.

 

  • هالتر را بگیرید، سپس آرنج را خم کنید و هالتر را به بالا بکشید و مجدد به حالت اول برگردید.

 

  • دقت داشته باشید که در حین اجرای حرکت کمر را صاف نگه دارید و گردن را با کمر در یک راستا حفظ کنید.

 

  • هنگام پایین بردن هالتر نفس بگیرید و هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید .
 
۱۲