حرکت زیر بغل دمبل چرخشی خم

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

ویدیو

توضیحات

حرکت زیر بغل دمبل چرخشی خم

 

عضلات هدف :
 
زیربغل
 
نام دیگر حرکت :
 

زیر بغل دمبل جفت خم چرخشی

 

نام انگلیسی حرکت :

 

bent over two dumbbell row

 

نحوه انجام حرکت زیر بغل دمبل چرخشی خم

 

  • حرکت زیر بغل دمبل خم را بصورت چرخش نود درجه مطابق ویدیو انجام بدهید.

 

  • دقت کنید که در زمان بالا کشیدن دمبل ها، بازوها به بدن چسبیده باشند.

 

  • هنگام پایین بردن دمبل ها، نفس بگیرید و هنگام بالا بردن دمبل ها نفس را خارج کنید .
 
۱۲