حرکت زیر بغل کتل بل خم

۱۳۹۹/۱۲/۰۴

ویدیو

توضیحات

حرکت زیر بغل کتل بل خم

 

عضلات هدف :
 
زیربغل
 
نام دیگر حرکت :
 

زیر بغل جفت خم با کتل بل

 

نام انگلیسی حرکت :

 

bent over two kettlebell row

 

نحوه انجام حرکت زیر بغل کتل بل خم

 

  • پاها را به عرض شانه باز و زانوها را اندکی خم کنید، باسن را به عقب بدهید و کمر را به جلو خم کنید.

 

  • کتل بل ها را طوری بگیرید که کف دست ها به سمت هم باشند، سپس مچ دست را به بیرون بچرخانید، آرنج را خم کنید و کتل بل ها را به بالا بکشید و مجدد به حالت اول برگردید.

 

  • دقت کنید که در زمان بالا کشیدن کتل بل، بازوها به بدن چسبیده و کمر صاف باشد.

 

  • هنگام پایین بردن کتل بل نفس بگیرید و هنگام بالا بردن کتل بل نفس را خارج کنید .
 
۱۲