حرکت جلو بازو سیمکش روی میز لاری

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو سیمکش روی میز لاری

 

عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام های دیگر حرکت :

جلو بازو لاری سیمکش

جلو بازو لاری با کابل

جلو بازو سیمکش روی نیمکت لاری

جلو بازو لاری با سیمکش

 

نام انگلیسی حرکت :

cable preacher curl

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو سیمکش روی میز لاری

 

  • روی میز بنشینید، بازوها را روی میز بگذارید و میله متصل به سیمکش را بگیرید.

 

  • با انقباض عضله جلو بازو، میله متصل به سیمکش را به سمت بالا بیاورید تا به شانه نزدیک شود و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • هنگام بالا آوردن سیمکش، بازو شما باید ثابت و چسبیده به میز باشد و تنها آرنج با ساعد حرکت کند.

 

  • در هنگام بالا آوردن میله نفس خود را خارج کنید و هنگام پایین آوردن میله نفس بگیرید.
 
 
۱۲