حرکت خارج ران سیمکش ایستاده

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت خارج ران سیمکش ایستاده

 

عضلات هدف :
 
سورینی میانی
 
نام دیگر حرکت:

بیرون پا سیمکش ایستاده

نام انگلیسی حرکت:

cable side leg raises

 

نحوه انجام حرکت خارج ران سیمکش ایستاده

 

  • مطابق با ویدیو بایستید و با گرفتن دستگیره دستگاه وضعیت را ثابت کنید.

 

  • سپس پا را به سمت خارج ببرید و دوباره به حالت اول برگردانید.

 

  • دقت کنید که در تمام اجرا بالا تنه باید ثابت باشد.

 

  • هنگام کشیدن پا به خارج نفس را خارج کنید و هنگام برگشت پا نفس بگیرید.
 
۱۲