حرکت چین آپ دست جمع

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

 

عضله هدف :
 
عضلات پشتی و جلو بازو
 
 
نام دیگر حرکت :
 
 

بارفیکس کامل دست جمع

 

نام انگلیسی حرکت :

 

Close Grip Chinup

 

نحوه انجام حرکت چین آپ دست جمع :

 

  • میله را طوری بگیرید که کف دست ها به سمت خودتان باشد و فاصله دست ها کمتر از عرض شانه باشد، تا حدی بالا برید که چانه بالاتر از میله قرار بگیرد.

 

  • در زمان اجرای حرکت، شکم را منقبض کنید و کمر را در یک خط مستقیم حفظ کنید، به موقعیت شانه و گوش ها توجه کنید.

 

  • در هنگام کشیدن بدن به سمت بالا نفس را خارج کنید و هنگام پایین آمدن نفس بگیرید .
 
۱۲