حرکت جلو بازو هالترخم ایستاده دست جمع

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو هالترخم ایستاده دست جمع

 

عضلات هدف :
 

براکیالیس

نام های دیگر حرکت :

جلو بازو ایستاده با هالتر ایزی دست جمع

جلو بازو هالتر ایزی ایستاده دست جمع

 

نام انگلیسی حرکت :

close grip ez bar biceps curl

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو هالترخم ایستاده دست جمع :

 
  • مثل ویدیو، قسمت داخلی میله هالتر ایزی یا لاری را بگیرید و حرکت جلو بازو را انجام بدهید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، شکم را منقبض کنید و کمر را در یک خط مستقیم حفظ کنید و آرنج ها به بدن بچسبند.

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن نفس بگیرید .
 

 

 
۱۲