حرکت زیربغل سیمکش دست جمع معکوس

حرکت زیربغل سیمکش دست جمع معکوس

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت زیربغل سیمکش دست جمع معکوس

 

عضلات هدف :
 
زیربغل و پشتی
 
 
نام های دیگر حرکت :
 

لت از جلو دست جمع

زیربغل سیمکش دست معکوس و جمع

 

نام انگلیسی حرکت :

close grip lat pulldown

 

نحوه انجام حرکت زیربغل سیمکش دست جمع معکوس :

 

  • دستیگره دستگاه لت را کمتر از عرض شانه بصورتی بگیرید که کف دستها‌ ر‌وبه‌روی صورت باشد، سپس حرکت را اجرا کنید.

 

  • دقت داشته باشید در زمان اجرای حرکت، کمر را تاب ندهید.

 

  • در هنگام پایین آوردن میله نفس را خارج کنید و هنگام بالا بردن نفس بگیرید .
 

 

 

 

 

 

 
۱۲