حرکت شنا دست جمع با مدیسین بال

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت شنا دست جمع با مدیسین بال

 

عضلات هدف :
 
سینه - پشت بازو
 
 
نام انگلیسی حرکت :

close grip medicine ball pushup

 

نحوه انجام حرکت شنا دست جمع با مدیسین بال :

 

  • در حالت شنا قرار بگیرید به طوری که دستانتان روی مدیسین بال و نزدیک هم باشد تا جایی پایین بروید که سینه با توپ مماس بشود و بالا بیایید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، شکم را منقبض کنید، تنه و پاها در یک راستا باشند و دست ها را تا حد ممکن بهم نزدیک کنید.

 

  • در هنگام پایین رفتن نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید .
 
۱۲