حرکت نشر کُومبُو

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت نشر کُومبُو

 
عضلات هدف :
 
شانه
 
نام دیگر حرکت :

نشر جلو به بغل تک دست

 

نام انگلیسی حرکت :

combo shoulder raise

نحوه انجام حرکت نشر کُومبُو :

 

  • دمبل ها را به صورت چکشی مطابق با ویدیو در دست بگیرید و هر دو دست را همزمان بالا ببرید، تکرارها را کامل کنید و بعد جایگاه دست ها را جابه‌جا کنید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، شکم را منقبض کنید و کمر و سینه را در یک خط مستقیم حفظ کنید، به نحوه گرفتن دمبل ها دقت کنید .

 

  • در هنگام بالا بردن دست ها نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن، نفس بگیرید .
 
۱۲