حرکت داخل ران پلانک اسمیت خوابیده به پهلو

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ویدیو

توضیحات

حرکت داخل ران پلانک اسمیت خوابیده به پهلو

 

عضلات هدف : 
 
نزدیک کننده های ران و مورب شکمی

نام دیگر حرکت :

داخل ران، پلانک پهلو با اسمیت

نام انگلیسی حرکت :

copenaghen leg adduction on multipower

 

نحوه انجام حرکت داخل ران پلانک اسمیت خوابیده به پهلو

 

  • مطابق با ویدیو با یک نیمکت و اسمیت، پلانک پهلو را انجام بدهید.

 

  • دقت کنید که در تمام زمان اجرا، زانو کمی خم باشد.

 

  • هنگام کشیدن بدن به بالا  نفس را خارج کنید و هنگام برگشت به حالت اول  نفس بگیرید.
 
۱۲