حرکت لانجز رو به عقب، زانو بلند، پرس آرنولدی تک دست

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت لانگز رو به عقب، زانو بلند، پرس آرنولدی تک دست

 

عضلات هدف :
 
دلتوئید، باسن، جلو ران، پشت ران
 
نام انگلیسی حرکت :

core control rear lunge

 

نحوه انجام حرکت لانجز رو به عقب، زانو بلند، پرس آرنولدی تک دست 

 

  • دمبل را در یک دست گرفته و دستتان را بالا ببرید و دست مخالف را به صورت افقی نگه دارید.

 

  •  راستای طبیعی و صاف بدن رو حفظ کنید، در حالی که شکم منقبض هست حرکت لانگز از عقب را برای پای مخالف اجرا کنید.

 

  • هنگام بلند شدن با حرکت زانو بلند، دست و پای مخالف را به هم نزدیک کنید.

 

  • در هنگام نزدیک کردن دست و پا نفس بگیرید و هنگام دور کردن، نفس را خارج کنید .

 

  

 

۱۲