حرکت زانو بلند تک پا مورب

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت زانو بلند تک پا مورب

 

عضلات هدف :
 
جلو ران و شکم
 
نام دیگر حرکت :

زانو بلند تک پا مورب

نام انگلیسی حرکت :

cross knee strike

 

نحوه انجام حرکت زانو بلند تک پا مورب

 

  • پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز و دست ها در حالت گارد مطابق با ویدیو باشند.

 

  • پای راست را عقب تر بگذارید و سپس بصورت مورب بلند کنید.

 

  • بعد از تکرار مورد نظر برای پای مخالف همین مراحل را انجام دهید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، شکم را منقبض کنید و زانوها کمی خم باشند. 

 

  • در هنگام نزدیک کردن دست ها و پا نفس را خارج کنید و هنگام بازگشت به حالت اولیه، نفس بگیرید .
 
۱۲