حرکت بالا آوردن پا زانو خم روی پارالل

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت بالا آوردن پا زانو خم روی پارالل

 

عضلات هدف :
 
خم کننده مفصل ران
 
نام دیگر حرکت :

زیرشکم خلبانی روی پارالل با زانو خم

 

نام انگلیسی حرکت :

crunch chop

 

نحوه انجام حرکت بالا آوردن پا زانو خم روی پارالل

 

  • ساعد را روی دستگاه پارالل بگذارید و کاملا به پشت دستگاه تکیه بدهید، سپس زانوها را جمع کنید. 

 

  • دقت کنید که در تمام طول اجرای حرکت، نباید شانه ها به سمت پایین حرکت داشته باشد و شکم منقبض باشد.  

 

  • هنگام بالا آوردن زانوها، نفس را خارج کنید و هنگام پایین بردن پاها، نفس بگیرید.
 
 
 
۱۲