حرکت کرانچ دست ها روی ران

۱۳۹۹/۰۳/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت کرانچ دست ها روی ران

 

عضلات هدف :
 
شکم
 
نام دیگر حرکت :
 

کرانچ با تکیه دست به زانو

 

نام انگلیسی حرکت :

 

Crunch with hands resting

 

نحوه انجام حرکت کرانچ دست ها روی ران

 

  • روی زمین دراز بکشید و دست ها را روی ران قرار بدید، عضلات گردن باید حتما ریلکس باشند.

 

  • فقط با انقباض عضلات شکم تا جایی بلند بشوید که دست ها به زانو برسد و سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  • در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و در هنگام خوابیدن نفس بگیرید.

 

  • دقت داشته باشید که هنگام خوابیدن شانه ها نباید به زمین برخورد کند.
۱۲