حرکت دِدلیفت با کِتِل بِل

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت دِدلیفت با کِتِل بِل

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :
 

ددلیفت جفت کتل بل

 

نام انگلیسی حرکت :

 

deadlift 2 kettlebell

 

نحوه انجام حرکت دِدلیفت با کِتِل بِل

 

  • پاها را به اندازه عرض شانه بازکنید، زانو ها را خم کنید و باسن رو به عقب بدید و کتل بل ها را با دستان خود جلوی ساق پا بگیرید  . 

 

  • سپس با انقباض عضلات پشت بدن و پاها کتل بل ها را به بالا لیفت کنید و صاف بایستید و مجدد به نقطه شروع برگردید.

 

  • دقت داشته باشید که در زمان اجرای حرکت، قوز نکنید و کمر باید بصورت مستقیم و صاف باشد. 

 

  • هنگام لیفت کردن کتل بل، نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن کتل بل نفس بگیرید .
 
 
 
 
۱۲