حرکت دِدلیفت رومانیایی کتل بل تک پا جفت دست

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

ویدیو

توضیحات

حرکت دِدلیفت رومانیایی کتل بل تک پا جفت دست

 

عضلات هدف :
 
باسن و همسترینگ
 
نام های دیگر حرکت :
 

لیفت مرده رومانیایی کِتِل بِل تک پا

 

دِدلیفت رومانیایی  تک پا جفت  کِتِل بِل

 

نام انگلیسی حرکت :

 

deadlift one leg 2 kettlebell

 

نحوه انجام حرکت دِدلیفت رومانیایی کتل بل تک پا جفت دست

 

  • .پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، برای شروع حرکت یکی از زانوها را خم کنید و با کتل بل ها به سمت پایین حرکت کنید.

 

  • همزمان با پایین رفتن، یکی از پاها را به عقب و بالا ببرید، سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  • دقت داشته باشید که در زمان اجرای حرکت قوز نکنید و کمر باید بصورت مستقیم و صاف باشد. 

 

  • هنگام پایین بردن کتل بل نفس را خارج کنید و هنگام بالا آمدن نفس بگیرید .
 
 
 
 
۱۲