حرکت پرس زیر سینه هالتر

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس زیر سینه هالتر

 

عضلات هدف :
 
زیر سینه
 
نام های دیگر حرکت :

زیر سینه هالتر خوابیده

پرس هالتر روی نیمکت زیرسینه

پرس سینه هالتر روی میز شیبدار منفی

 

نام انگلیسی حرکت :

decline bench press

 

نحوه انجام حرکت پرس زیر سینه هالتر

 

  • روی نیمکت زیر سینه دراز بکشید، دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و هالتر را بگیرید.

 

  • سپس با انقباض عضلات سینه، میله هالتر را بلند کنید و در راستای عضلات سینه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • دقت کنید که در تمام طول اجرای حرکت، باسن و کمر باید چسبیده به نیمکت باشند.  

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
 
 
۱۲