حرکت نشر از جانب با دستگاه

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ویدیو

توضیحات

حرکت نشر از جانب با دستگاه

 

عضلات هدف :

 

شانه

نام دیگر حرکت :

نشر از پهلو با دستگاه

 

نام انگلیسی حرکت :
 

deltoid machine

 
 

نحوه انجام حرکت نشر از جانب با دستگاه :

 
 
  • روی صندلی دستگاه بشینید، کمر و آرنج را به پدها بچسبانید و با فشار، دست ها را تا سرشانه به سمت بالا ببرید و مجدد به نقطه شروع برگردانید.
 
 
  • دستها را تا جایی بالا ببرید که آرنج ها با سرشانه در یک راستا قرار بگیرند و ساعد با زمین موازی باشد. 
 
 
  • در هنگام بالا بردن دستها، نفس را خارج کنید و هنگام برگشت حرکت، نفس بگیرید.
 
۱۲