حرکت چرخش دوطرفه شکم روی زمین

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ویدیو

توضیحات

حرکت چرخش دوطرفه شکم روی زمین

 

عضلات هدف :
 
شکم
پهلو

 

نام انگلیسی حرکت:

 

Trunk Rotation

 

نحوه انجام حرکت چرخش دوطرفه شکم روی زمین

 

  • با باسن روی زمین بشینید و کمر را تا جایی به سمت عقب بدید که تمام عضلات شکم منقبض شود.

 

  • پاهارو معلق در هوا نگه دارید و از ناحیه شکم، بدن و پاهارو به صورت معکوس بچرخانید.

 

  • در هنگام چرخیدن نفس رو خارج کنید و در زمان برگشتن نفس بگیرید.
۱۲