حرکت پرس سینه دمبل

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس سینه دمبل

 

عضلات هدف :
 
سینه
 
نام های دیگر حرکت :

پرس سینه تخت با دمبل

پرس تخت با دمبل

پرس با دمبل تخت

 

نام انگلیسی حرکت :

dumbbell bench press

 

نحوه انجام حرکت پرس سینه دمبل

 

  • روی میز پرس سینه دراز بکشید و دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید.

 

  • با انقباض عضلات سینه دمبل ها را بلند کنید و در راستای عضلات سینه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • در هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس را خارج کنید.
 
 
۱۲